پیش بینی زنده

 
Football
سه راهی
دابل شانش
ادامه بازی از الان
مجموع گلها از الان
 
 
1
X
2
1X
12
2X
1
X
2
+
-
71'
Deportivo Petare
0:1
UCV FC
15
3.8
1.27
3.03
1.2
1
2.9
1.6
6
0.5
1.65
1.9
51'
Colchagua CD
0:1
Malleco Unido
2.6
2.7
2.6
1.35
1.35
1.35
1.37
3.3
11
1.5
1.8
1.85
41'
Fuerza Amarilla S.c.
0:1
America
5.2
3
1.65
1.94
1.28
1.1
2
2.4
4.5
1.5
1.95
1.65
 
نیمه اول
50
7
1.03
6.14
1.02
1
1
1
1
0.5
5
1.12
40'
LDU Quito
0:0
CD Cuenca
1.85
2.5
5.2
1.1
1.39
1.78
1.85
2.5
5.2
1.5
1.95
1.65
 
نیمه اول
6.5
1.12
11
1
4.09
1.02
1
1
1
0.5
4.5
1.12
39'
Imperatriz MA
0:0
Treze PB
2.3
2.6
3.2
1.27
1.36
1.49
2.3
2.6
3.2
1.5
1.7
1.85
 
نیمه اول
7
1.12
9
1
3.94
1.01
1
1
1
0.5
4
1.17
39'
Dayton Dutch Lions
0:1
Lansing United
10
4.7
1.27
3.2
1.15
1.02
3.2
2.8
2.3
1.5
1.6
2.05
 
نیمه اول
50
7
1.03
6.14
1.01
1
1
1
1
0.5
3.4
1.22
10'
CD Sport Loreto
0:0
Juan Aurich de Chiclayo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 
نیمه اول
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8'
Cultural Santa Rosa
0:0
Club Cienciano
2.7
3.8
2
1.61
1.23
1.35
2.7
3.8
2
2.5
1.55
2.15
 
نیمه اول
3.1
2.3
2.6
1.31
1.41
1.21
1
1
1
1.5
2.6
1.37
 
Basketball
دو راهی
نیمه اول
هندیکپ
مجموع امتیازها
 
 
1
2
1
X
2
1
2
+
-
4/4'
Atlanta Dream
64:61
Washington Mystics
1.7
1.9
1
1
1
0:1.5
1.85
1.75
159.5
1.6
1.95
HT'
Libertad 50 (F)
23:37
Universitarios (F)
15
1
1
1
1
19.5:0
1
1
126.5
1
1
 
Tennis
دو راهی
نتیجه ست
مجموع ست ها
 
 
1
2
+
-
2.Set'
Quinzi, Gianluigi
0:1
Blanch, U.
15
1
1
1
1
2 : 5
1
1
1
2.5
15
1
3.Set'
Arevalo, M.
1:1
Smith, J.-P.
2.45
1.45
1
1
1
4 : 5
1
1
1
1
1